İzmirgrup olarak, insanlığın ve doğanın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı görev biliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, her adımda çevresel etkileri azalttığımız, çevre dostu bir anlayışla yürütüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü prensipleri ve insan hakları gibi evrensel standartlara uygunolarak çalışanlarımızın güvenliği adına gerekli tüm denetimleri gerçekleştiriyor, önlemleri alıyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın yolu insanın doğayla bağını güçlendirmesinden geçiyor. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak da, ancak doğaya saygılı bir yaşam biçimini benimsemekle mümkün. Bireysel veya kurumsal olarak doğaya yapacağımız olumlu katkılar küçük gibi görünse de, bizler bu çabaların çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz.